Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 24.7.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-77-1/23 примио жалбу подносиоца „ECOSOLAR“, Власник: Омербашић Фахрудин на Закључак број: 03-83-1-13141-1/2023 од 6.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница. ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 31.7.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-86-1/23 примио жалбу жалиоца „SUNTECH“ д.о.о. Усора на Закључак број: 03-83-1-13811-1/2023 од 12.7.2023.године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница. По жалби ФЕРК ће рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  (Службене новине Федерације БиХ, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 22.9.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-126-1/23 запримио жалбу жалиоца „SKULA ENERGY“ вл. Скула Самир на Закључак број: 03-83-1-13804-1/2023 од 12.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница. По жалби ФЕРК ће рјешавати у складу са својим правилима и прописима.  

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 22.9.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-124-1/23 примио жалбу жалиоца Производња електричне енергије „САЛИБАШИЋ“ вл. Салибашић Ермин на Закључак број: 03-83-1-13792-1/2023 од 12.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница. По жалби ФЕРК ће рјешавати у складу са својим правилима и прописима.  

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 6.9.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-103-1/23 примио жалбу жалиоца Генена д.о.о. на Закључак број: 03-83-1-13311-1/2023 од 7.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница. По жалби ФЕРК ће рјешавати у складу са својим правилима и прописима.  

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 2.8.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-87-1/23 примио жалбу жалиоца „БИЗ ИНВЕСТ“ д.о.о. Сарајево на Закључак број: 03-83-1-13438-1/2023 од 7.7.2023.године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница. По жалби ФЕРК ће рјешавати у складу са својим правилима и прописима.  

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе