Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 05.05.2023. године под бројем УП2-05-13-4-5-1/23 примио жалбу Ш.М. на Рјешење број 03-78-6701-1/2023 од 06.04.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.  Више информација о поднесеним жалбама заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. кнеза Домагоја 12 А у Мостару.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе