Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 1.6.2023. године ФЕРК под бројем УП2-05-13-4-50-1/23 примио жалбу жалиоца СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СУПЕРМАРИО“ д.о.о. Босански Петровац на Закључак број 03-33-1-11895-1/2023 од 7.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.  

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. кнеза Домагоја 12 А у Мостару.

 

 

 
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе