износи накнада

 

У складу са чланом 45. став (4) Општих услова за испоруку електричне енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број 89/14, 7/18 и 84/19) јединични износи накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу требају бити доступни крајњим купцима/произвођачима на интернет страници ФЕРК-а, ОДС-а, као и свим овлаштеним канцеларијама ОДС-а за односе са корисницима дистрибутивног система.

У складу са наведеним, ФЕРК објављује да је јединични износ накнада (без ПДВ) за прикључење на дистрибутивну мрежу ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗХБ“ д.д. Мостар:

- 195 КМ/кW за прикључење на нисконапонском нивоу дистрибутивне мреже,

- 140 КМ/кW за прикључење на средњенапонском нивоу дистрибутивне мреже.

Одлуке о јединичним износима накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу објављене су у „Службеним новинама Федерације БиХ број 104/14“.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе