Тарифни поступци

ФЕРК је 05.11.2009. године донио Одлуку о провођењу четвртог тарифног поступка број 01-07-1311-02/09, којом је покренуо, на своју иницијативу четврти тарифни поступак за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и то ради утврђивања потребног прихода за дјелатност снабдијевања електричном енергијом И реда (неквалификовани (тарифни) купци), а на годишњем нивоу, укључујући и трошак набавке електричне енергије за потребе неквалификованих (тарифних) купаца, те којом је одредио да је рок за подношење докумената од стране ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, потребних за провођење четвртог тарифног поступка 07.12.2009. године.

Како у наведеном року ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар није доставила документе потребне за провођење четвртог тарифног поступка, ФЕРК је истој......

ЦИЈЕЛО ОБАВЈЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ (.пдф, 6 страница)

Достављена документација - пакет 1 (.zip формат, 55 MB)
Достављена документација - пакет 2 (.zip формат, 6 MB)
Достављена документација - пакет 3 (.zip формат, 4 MB)
Достављена документација - пакет 4 (.zip формат, 6 MB)

Обавјештење за јавност о трећем тарифном поступку (.пдф 92кБ)

Поднесена документација:
1 - Допис ЈП ЕПХЗХБ од 04.01.2008. године (.пдф 56кБ) 
2 - Захтјев од 04.01.2008. године (.пдф 422кБ) 
3 - Изјава о тачности достављених података (.пдф 43кБ) 
4 - Додатак "Д" (.пдф 231кБ) 
5 - Допуна 07.01.2008. године (.пдф 256кБ) 
6 - Копија уплатнице (.пдф 23кБ) 
7 - Допуна 09.01.2008. године (.пдф 131кБ) 

Одлуке усвојене на I редовној сједници ФЕРК-а :
Одлука о покретању трећег тарифног поступка (.пдф 62кБ)
Одлука о именовању водитеља поступка (.пдф 45кБ)

Закључци са II редовне сједнице:
- Закључак о стицању статуса умјешача "Алуминиј" д.д., Мостар (.пдф 56кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача ЈП "Броћанац" доо, Читлук (.пдф 52кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "Б.С.И" доо, Јајце(.пдф 51кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача Удруга умировљеника "Хум", Мостар (.пдф 52кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "Удружење за подузетништво и посао ЛИНК", Мостар (.пдф 52кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "МХЕ Витез-1" доо, Витез (.пдф 53кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача Институција Омбудсмен за заштиту потрошача Босне и Херцеговине (.пдф 52кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача Опћина Јајце (.пдф 52кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "Савез опћина и градова ФБиХ" (.пдф 52кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "Неовисни синдикат упосленика ЕП ХЗХБ", Мостар (.пдф 51кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "Соко-Творница трансмисија" доо, Мостар (.пдф 53кБ)
- Закључак о стицању статуса умјешача "Удружење малих и средњих подузетника у Босни и Херцеговини" (.пдф 52кБ)

Извјештај са формалне расправе

Коментари на извјештај са формалне расправе:
Коментар Алуминија дд Мостар
Коментар ЈПЕПХЗХБ дд Мостар
Коментар БСИ доо Јајце
Коментар ЈП Броћанац доо Читлук
Коментар општине Купрес

Документи са III редовне сједнице:
Рјешење о потребном приходу у дјелатности снабдијевања за ЈП "Електропривреда ХЗХБ" дд Мостар
Одлука о тарифним ставовима за кориштенје дистрибутивних система за ЈП "ЕПХЗХБ" дд Мостар (.пдф 100кБ)
Одлука о тарифним ставовима за тарифне (неквалификоване) купце електричне енергије за ЈП "ЕПХЗХБ" дд Мостар 8.пдф 136кБ)

 

Обавјештење за јавност о другом тарифном поступку (.пдф 381кБ)

Поднесена документација:
•    Захтјеви:   производња дистрибуција снабдијевање 
•    Изјава о тачности података
•    важећи тарифни ставови
•    предложене тарифе (.пдф 259кБ) 09.01.2007. | предложене тарифе (.пдф 265кБ) 14.11.2006. 
•    опис предложене тарифе (пдф 771кБ) 09.01.2007. | опис предложене тарифе (пдф 753кБ) 14.11.2006. 

Одлуке усвојене на II редовној сједници ФЕРК-а:
Одлука о именовању водитеља у другом тарифном поступку за ЈП ЕП ХЗХБ (пдф 192кБ)
Одлука о провођењу другог тарифног поступка за ЈП ЕП ХЗХБ (пдф 311кБ) 

Закључци усвојени на III редовној сједници ФЕРК-а:
Закључак о стицању статуса умјешача за "Алуминиј" дд Мостар (пдф 252кБ)
Закључак о стицању статуса умјешача за "БСИ" доо, Јајце (пдф 314кБ) 
Закључак о стицању статуса умјешача за Удружене подузетника у ФБиХ (пдф 253кБ) 

Одлука усвојена на VI редовној сједници ФЕРК-а:
Одлука о измени датума одржавања формалне расправе по приједлогу тарифних ставова ЈП ЕПХЗХБ (пдф 191кБ)

Коментари на извјештаје са формалних расправа:
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о производњи (.пдф 652кБ)
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о снабдијевању (.пдф 2.62МБ) 
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о дистрибуцији (.пдф 2.08МБ) 
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о тарифним ставовима (.пдф 1,76МБ) 
Коментар Алуминија д.д. на извјештај о тарифним ставовима (.пдф 278кБ)

Рјешења и одлуке са VII редовне сједнице ФЕРК-а у 2007. години:
Рјешење о одобравању укупног годишњег прихода за ЈПЕПХЗХБ - дјелатност ПРОИЗВОДЊА (.пдф 482кБ) 
Рјешење о одобравању укупног годишњег прихода за ЈПЕПХЗХБ - дјелатност СНАБДИЈЕВАЊЕ (.пдф 437кБ)
Рјешење о одобравању укупног годишњег прихода за ЈПЕПХЗХБ - дјелатност ДИСТРИБУЦИЈА (.пдф 417кБ) 
Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) купцима (пдф 183кБ)
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система (.пдф 149кБ)

Достављена документација од стране ЈП "ЕПХЗХБ" дд, Мостар:

ПРОИЗВОДЊА / ДИСТРИБУЦИЈА / СНАБДИЈЕВАЊЕ / Канцеларија генералног директора и Сектора  

Обавјештење за јавност о првом тарифном поступку (.пдф 344кБ)

Поднесена документација:
•    захтјев (.пдф 423кБ)
•    јединична цијена на прагу електране (.пдф 350кБ) 
•    важећи тарифни ставови (.пдф 749кБ) 
•    предложени тарифни ставови (.пдф 599кБ) 
•    приједлог дизајна предложене тарифе (.пдф 423кБ) 
•    поступак одређивања нове тарифе (.пдф 522кБ) 
•    опис очекиваних промјена примјеном предложене тарифе (.пдф 300кБ)

Одлуке усвојене на XVI редовној сједници ФЕРК-а :
1.    Закључак о спајању захтјева за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом (.пдф 191кБ) 
2.    Одлука о провођењу првог тарифног поступка (.пдф 339кБ) 
3.    Одлука о именовању водитеља поступка у првом тарифном поступку (.пдф 192кБ)

Закључци са XVII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - Алуминиј дд Мостар (.пдф 251кБ) 
2.    Закључак о стицању статуса умјешача - Министарство (.пдф 254кБ) 

Закључци са XVIII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - ЕПБиХ (.пдф 256кБ) 
2.    Закључак о стицању статуса умјешача - Лакота (.пдф 256кБ)

Рјешења и одлуке донесене за први тарифни поступак:

Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност производње (.пдф 1,85МБ)
Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност дистрибуције и снабдијевања (.пдф 1,72МБ)
Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима (.пдф 721кБ)

Закључак (.пдф 138кБ)

Извјештај водитеља поступка за ЈП "Електропривреда Хрватске Заједнице Херцег Босне" дд, Мостар:
производња (.пдф 449кБ)
дистрибуција и снабдијевање (.пдф 372кБ)

Рјешење - краткорочни маргинални трошкови енергије (пдф 1,4 МБ)

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе