ЈП ЕП БиХ д.д.

Одлука о року за подношење захтјева за одобрење тарифа ЈПЕПБиХ (пдф 189кБ)

Поднесена документација:
•    Захтјеви:   производња дистрибуција снабдијевање
•    Изјава о тачности података
•    важећа тарифа
•    Образложење важеће тарифе
•    Образложење поступка израчуна тарифе у II тарифном поступку

Одлуке усвојене на IX редовној сједници ФЕРК-а:
Одлука о провођењу другог тарифног поступка
Одлука о именовању водитеља поступка у другом тарифном поступку

Закључци усвојени на X редовној сједници ФЕРК-а:
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Савјета потрошача БПК у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 50кБ) 
Закључак о одобрењу статуса умјешача за "Клуба потрошача ХНК" у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 51кБ)
Закључак о одобрењу статуса умјешача за "Клуба потрошача ТК" у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 51кБ) 
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Mittall Steel Зеница у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 55кБ)
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Омбудсмене за заштиту потрошача у БиХ у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 51кБ) 
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Удружење послодаваца у ФБиХ у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 50кБ)

Рјешења усвојена на XVII. редовној сједници:
Рјешење о потребном приходу - ПРОИЗВОДЊА
Рјешење о потребном приходу -  ДИСТРИБУЦИЈА
Рјешење о потребном приходу -  СНАБДИЈЕВАЊЕ 

Одлуке усвојене на XVIII. редовној сједници:
Одлука о тарифним ставовима за кориштење дистрибутивних система за ЈП Електропривреда БиХ д.д., Сарајево  (.пдф 110кБ)
Одлука о тарифним ставовима за тарифне (неквалификоване) купце електричне енергије за ЈП Електропривреда БиХ д.д., Сарајево (.пдф 108кБ)

Достављена документација од стране ЈП ЕПБиХ дд, Сарајево:

Производња / Дистрибуција / Снабдијевање

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе