ЈП ЕП БиХ д.д.

Обавјештење за јавност о првом тарифном поступку (.пдф 146кБ)

Поднесена документација:
•    захтјев (.пдф 714кБ)
•    краткорочни маргинални трошкови енергије (.пдф 767кБ)
•    НОВИ приједлог тарифа (1.12.2005.) (.xлс 77кБ) *xлс -Еxцел формат фајла

Одлуке усвојене на XVI редовној сједници ФЕРК-а :
1.    Закључак о спајању захтјева за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом (.пдф 137кБ) 
2.    Одлука о провођењу првог тарифног поступка (.пдф 182кБ)
3.    Одлука о именовању водитеља поступка у првом тарифном поступку (.пдф 140 кБ)

Закључци са XVII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - Алуминиј дд Мостар (.пдф 312 кБ) 

Закључци са XVIII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - ЕПХЗХБ (.пдф 313кБ) 
2.    Закључак о стицању статуса умјешача - Миттал (.пдф 254кБ) 
3.    Закључак о стицању статуса умјешача - Лакота (.пдф 312кБ)


Рјешења и одлуке донесене за први тарифни поступак:

Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност производње (.пдф 2,18МБ)
Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност дистрибуције и снабдијевања (.пдф 1,74МБ)
Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима (.пдф 719кБ)

Закључак (.пдф 138кБ)

Извјештај водитеља поступка за ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине дд, Сарајево:
краткорочни маргинални трошкови (.пдф 360кБ)
- производња (.пдф 605кБ)
дистрибуција и снабдијевање (.пдф 505кБ)

Рјешење - краткорочни маргинални трошкови енергије (пдф 1,4 МБ)

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе