ЈП "ЕП ХЗ ХБ" д.д.

Обавјештење за јавност о другом тарифном поступку (.пдф 381кБ)

Поднесена документација:
•    Захтјеви:   производња дистрибуција снабдијевање 
•    Изјава о тачности података
•    важећи тарифни ставови
•    предложене тарифе (.пдф 259кБ) 09.01.2007. | предложене тарифе (.пдф 265кБ) 14.11.2006. 
•    опис предложене тарифе (пдф 771кБ) 09.01.2007. | опис предложене тарифе (пдф 753кБ) 14.11.2006. 

Одлуке усвојене на II редовној сједници ФЕРК-а:
Одлука о именовању водитеља у другом тарифном поступку за ЈП ЕП ХЗХБ (пдф 192кБ)
Одлука о провођењу другог тарифног поступка за ЈП ЕП ХЗХБ (пдф 311кБ) 

Закључци усвојени на III редовној сједници ФЕРК-а:
Закључак о стицању статуса умјешача за "Алуминиј" дд Мостар (пдф 252кБ)
Закључак о стицању статуса умјешача за "БСИ" доо, Јајце (пдф 314кБ) 
Закључак о стицању статуса умјешача за Удружене подузетника у ФБиХ (пдф 253кБ) 

Одлука усвојена на VI редовној сједници ФЕРК-а:
Одлука о измени датума одржавања формалне расправе по приједлогу тарифних ставова ЈП ЕПХЗХБ (пдф 191кБ)

Коментари на извјештаје са формалних расправа:
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о производњи (.пдф 652кБ)
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о снабдијевању (.пдф 2.62МБ) 
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о дистрибуцији (.пдф 2.08МБ) 
Коментар ЈПЕПХЗХБ на извјештај о тарифним ставовима (.пдф 1,76МБ) 
Коментар Алуминија д.д. на извјештај о тарифним ставовима (.пдф 278кБ)

Рјешења и одлуке са VII редовне сједнице ФЕРК-а у 2007. години:
Рјешење о одобравању укупног годишњег прихода за ЈПЕПХЗХБ - дјелатност ПРОИЗВОДЊА (.пдф 482кБ) 
Рјешење о одобравању укупног годишњег прихода за ЈПЕПХЗХБ - дјелатност СНАБДИЈЕВАЊЕ (.пдф 437кБ)
Рјешење о одобравању укупног годишњег прихода за ЈПЕПХЗХБ - дјелатност ДИСТРИБУЦИЈА (.пдф 417кБ) 
Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) купцима (пдф 183кБ)
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система (.пдф 149кБ)

Достављена документација од стране ЈП "ЕПХЗХБ" дд, Мостар:

ПРОИЗВОДЊА / ДИСТРИБУЦИЈА / СНАБДИЈЕВАЊЕ / Канцеларија генералног директора и Сектора  

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе