ЈП "ЕП ХЗ ХБ" д.д.

Обавјештење за јавност о првом тарифном поступку (.пдф 344кБ)

Поднесена документација:
•    захтјев (.пдф 423кБ)
•    јединична цијена на прагу електране (.пдф 350кБ) 
•    важећи тарифни ставови (.пдф 749кБ) 
•    предложени тарифни ставови (.пдф 599кБ) 
•    приједлог дизајна предложене тарифе (.пдф 423кБ) 
•    поступак одређивања нове тарифе (.пдф 522кБ) 
•    опис очекиваних промјена примјеном предложене тарифе (.пдф 300кБ)

Одлуке усвојене на XVI редовној сједници ФЕРК-а :
1.    Закључак о спајању захтјева за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом (.пдф 191кБ) 
2.    Одлука о провођењу првог тарифног поступка (.пдф 339кБ) 
3.    Одлука о именовању водитеља поступка у првом тарифном поступку (.пдф 192кБ)

Закључци са XVII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - Алуминиј дд Мостар (.пдф 251кБ) 
2.    Закључак о стицању статуса умјешача - Министарство (.пдф 254кБ) 

Закључци са XVIII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - ЕПБиХ (.пдф 256кБ) 
2.    Закључак о стицању статуса умјешача - Лакота (.пдф 256кБ)

Рјешења и одлуке донесене за први тарифни поступак:

Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност производње (.пдф 1,85МБ)
Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност дистрибуције и снабдијевања (.пдф 1,72МБ)
Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима (.пдф 721кБ)

Закључак (.пдф 138кБ)

Извјештај водитеља поступка за ЈП "Електропривреда Хрватске Заједнице Херцег Босне" дд, Мостар:
производња (.пдф 449кБ)
дистрибуција и снабдијевање (.пдф 372кБ)

Рјешење - краткорочни маргинални трошкови енергије (пдф 1,4 МБ)

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе