Тарифни поступци

(ИЗВАДАК)...У складу са чланом 9. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, ФЕРК ће започети трећи тарифни поступак на основу података које је доставио подносилац захтјева, а на достављању све тражене, а недостајуће документације, података и информација, ФЕРК ће инсистирати током тарифног поступка, те може захтјевати од подносиоца захтјева достављање процјене истих, с тим да ФЕРК задржава и право сопствене процјене истих, а све у складу са Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке.....

ЦИЈЕЛО ОБАВЈЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ (.пдф формат)

Достављена документација (28.01.2011.) - пакет 1 (.zip формат)
Достављена документација (24.02.2011.) - пакет 2 (.zip формат)
Достављена документација (15.03.2011.) - пакет 3 (.zip формат)
Достављена документација (одговори, припремна расправа) - пакет 4 (.zip формат)
Достављена документација (19.04.2011.) - пакет 5 (.zip формат)
Достављена документација (20.04.2011.) - пакет 6 (.zip формат)

Одлука о року за подношење захтјева за одобрење тарифа ЈПЕПБиХ (пдф 189кБ)

Поднесена документација:
•    Захтјеви:   производња дистрибуција снабдијевање
•    Изјава о тачности података
•    важећа тарифа
•    Образложење важеће тарифе
•    Образложење поступка израчуна тарифе у II тарифном поступку

Одлуке усвојене на IX редовној сједници ФЕРК-а:
Одлука о провођењу другог тарифног поступка
Одлука о именовању водитеља поступка у другом тарифном поступку

Закључци усвојени на X редовној сједници ФЕРК-а:
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Савјета потрошача БПК у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 50кБ) 
Закључак о одобрењу статуса умјешача за "Клуба потрошача ХНК" у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 51кБ)
Закључак о одобрењу статуса умјешача за "Клуба потрошача ТК" у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 51кБ) 
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Mittall Steel Зеница у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 55кБ)
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Омбудсмене за заштиту потрошача у БиХ у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 51кБ) 
Закључак о одобрењу статуса умјешача за Удружење послодаваца у ФБиХ у другом тарифном поступку ЈП ЕП БиХ (.пдф 50кБ)

Рјешења усвојена на XVII. редовној сједници:
Рјешење о потребном приходу - ПРОИЗВОДЊА
Рјешење о потребном приходу -  ДИСТРИБУЦИЈА
Рјешење о потребном приходу -  СНАБДИЈЕВАЊЕ 

Одлуке усвојене на XVIII. редовној сједници:
Одлука о тарифним ставовима за кориштење дистрибутивних система за ЈП Електропривреда БиХ д.д., Сарајево  (.пдф 110кБ)
Одлука о тарифним ставовима за тарифне (неквалификоване) купце електричне енергије за ЈП Електропривреда БиХ д.д., Сарајево (.пдф 108кБ)

Достављена документација од стране ЈП ЕПБиХ дд, Сарајево:

Производња / Дистрибуција / Снабдијевање

Обавјештење за јавност о првом тарифном поступку (.пдф 146кБ)

Поднесена документација:
•    захтјев (.пдф 714кБ)
•    краткорочни маргинални трошкови енергије (.пдф 767кБ)
•    НОВИ приједлог тарифа (1.12.2005.) (.xлс 77кБ) *xлс -Еxцел формат фајла

Одлуке усвојене на XVI редовној сједници ФЕРК-а :
1.    Закључак о спајању захтјева за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом (.пдф 137кБ) 
2.    Одлука о провођењу првог тарифног поступка (.пдф 182кБ)
3.    Одлука о именовању водитеља поступка у првом тарифном поступку (.пдф 140 кБ)

Закључци са XVII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - Алуминиј дд Мостар (.пдф 312 кБ) 

Закључци са XVIII редовне сједнице:
1.    Закључак о стицању статуса умјешача - ЕПХЗХБ (.пдф 313кБ) 
2.    Закључак о стицању статуса умјешача - Миттал (.пдф 254кБ) 
3.    Закључак о стицању статуса умјешача - Лакота (.пдф 312кБ)


Рјешења и одлуке донесене за први тарифни поступак:

Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност производње (.пдф 2,18МБ)
Рјешење о одобрењу потребног прихода за дјелатност дистрибуције и снабдијевања (.пдф 1,74МБ)
Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима (.пдф 719кБ)

Закључак (.пдф 138кБ)

Извјештај водитеља поступка за ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине дд, Сарајево:
краткорочни маргинални трошкови (.пдф 360кБ)
- производња (.пдф 605кБ)
дистрибуција и снабдијевање (.пдф 505кБ)

Рјешење - краткорочни маргинални трошкови енергије (пдф 1,4 МБ)

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе