ЈП ЕП БиХ д.д.

ВАЖЕЋЕ

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП ЕП БиХ д.д.- Сарајево ("Службене новине Фецерације БиХ" број 99/17)

О Д Л У К У о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ("Службене новине Фецерације БиХ" број 104/18)

 

ARHIVA

Одлука о измјени Одлуке о тарифним ставовима за Јавно Предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево


Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Одлука о о измјенама  Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Трећи тарифни поступак за ЈП ЕПБиХ дд, Сарајево (2011.):

Одлука о тарифним ставовима за продају електричне енергије тарифним купцима ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево
Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе