ЈП "ЕП ХЗ ХБ" д.д.

ВАЖЕЋЕ:

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибуцијског сустава Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар ("Службене новине Фецерације БиХ" број 99/17)

Одлука о давању сугласности ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на приједлог цијене услуге јавног опскрбљивача за пружање универзалне услуге  ( "Службене новине Фецерације БиХ" број 84/19)

ARHIVA

Одлука о измјени Одлуке о тарифним ставовима за Јавно подузећа "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" д.д. Мостар 


Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног подузећа "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне" д.д. Мостар


Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар

Одлука о о измјенама  Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар

Пети тарифни поступак за ЈП ЕПХЗХБ (2012.):

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП "ЕПХЗХБ" д.д. Мостар
Одлука о тарифним ставовима за продају ел. енергије неквалификованим (тарифним) купцима ЈП "ЕПХЗХБ" д.д. Мостар

 

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе